Απλοποίηση της γλώσσας• ναι ή όχι;

If this is all Greek to you (SORRY!), then do pop over here for the English version of why you shouldn’t dumb down your language for your kids. Μετάφραση – Μίλλη Σλαβίδου

Πως θα έπρεπε να μιλάμε στα παιδιά μας; Να ένα ζήτημα που βγαίνει και ξαναβγαίνει. Θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τις λεγόμενες μωρουδίστικες λέξεις, όπως τσιτσίκο για το κρέας και νάνι για τον ύπνο όταν είναι πολύ μικρά; Θα έπρεπε να απλοποιήσουμε τη γλώσσα καθ’ολη την παιδική ηλικία, και να αποφεύγουμε μέγαλες λέξεις, τα αποκαλούμενα λόγια ρήματα και άλλα πράγματα που θεωρούμε πολύ προχωρημένα και περίπλοκα; Με μια λέξη μόνο αποδίδουμε το νόημα, άρα να αποφεύγουμε τα συνώνυμα για να μην μπερδεύουμε τα παιδιά; Ποιο είναι το σωστό για την καλή ανάπτυξη και καλλιέργεια των παιδικών μυαλών;

3 Reasons to Teach Kids Grammar

We are all told that there are things our children should know and the Internet is awash with articles on the dire consequences of poor grammar, with quiz after quiz to help you determine whether your grammar is good or bad. Here are three good reasons to teach kids grammar.

Being the Mother I Never Had

mothering sunday

On Mothering Sunday my thoughts always turn to those who find this day difficult. Mothers whose children are no longer with them, or those who only have photos and memories of their mother. There is another group of people who find Mothering Sunday hard to bear. Our guest post was written by Alethea, mother of five children who has her own reason for struggling with this day.

 

I’ve been reading blog posts from those who have lost their mum, and so find Mother’s Day painful. Or those who have lost their children, and so Mother’s Day can be unbearable.

I haven’t however seen a blog from someone like me. Who has a mum, but doesn’t. My mother has never really BEEN a mother to to me. Certainly not a mother I can look back and have fond memories of.

I am a mother. I have a wonderful Mother-in-law, but I don’t have a mum I can go to when I am struggling, and she say to me – when I was your age etc.

Or even, when having a trying day with one of the children, that I can moan to her and she remind me of when I was like that, or that age, or silly things I said, or silly things I did.

I don’t know the exact time I was born – My mother always said a different time, and when I did have a relationship with my father, he told me a whole other time of day.

I don’t know what I was like as a baby. I have a few photos, but I don’t know if I was a good sleeper, a happy baby, a grumpy baby.

I don’t know when I took my first steps, or said my first word – or what that word was.

I know how old I was when my mother became too ill to care for me.

I know how old I was when I stopped wanting to see her (and was still forced to continue).

I know how old I was when I was locked in my headmaster’s office at middle school as my mother had escaped her hospital ward and hitch-hiked to get to me and take me away.

I don’t write this for sympathy. I write this as I know I have friends out there who also have their mothers, but don’t. Mainly due to horrific stories in their past.

I hold my hand out to those of you. We rock you know. We are learning how to be the mothers (parents in fact) we always dreamed of, without that perfect lesson we should have had.

 

 

More Reading

How to Break Up with a Toxic Parent  / HeySigmund

“It’s one thing to be dipped in venom by those you don’t really care about, but when it’s by the person who is meant to love you, hold you, and take the sharp edges off the world, while teaching you with love, wisdom and warmth how to do it for yourself, it changes you. There is a different kind of hurt that can only come from the people you love. Kind of like being broken from the inside out… ”

 

A Toast to all the Brave Kids Who Broke Up with their Toxic Moms / Jezebel

“You deserve recognition for completing the hardest break-up known to the human heart.

Whether it was because of an addiction, a compulsive need to put you down, an ex-communication, an inability to give and receive love, or just the turmoil of dealing with a broken woman, you did something that most people regard as taboo. And that takes courage…”

 

Put Down Your Phone!

New research undertaken by the company Startrite into internet usage by tweens was released this week. Their aim was to speak to the kids directly, without the influence of their parents, to find out how kids use the internet.

The survey of 698 children was conducted in primary schools in England, with 17 schools selected to give a good geographical spread.  Almost all of the children surveyed own some kind of digital device, and 45% of them said that their parents don’t set rules on how long they can use it.  20% of the children aged 7 – 8 years old use their devices more than 4 hours a day, and almost half admit to using their device in secret.

Social Media in Schools – Communication with Parents

In an age of digital communication, it can sometimes seem as if schools are stuck in the past, pecking missives on ancient Olivetti typewriters, and sending them to parents via the often unreliable carrier pigeon of their pupils. Social Media can help, but it is not the perfect solution. We take a look at ways in which schools can update and improve communication with parents.

How to Support Bilingual Children

The second in our three part series on bilingualism – Millie Slavidou makes the case for bilingualism here, and in the next post, will take a look at children with special needs.

Today Millie has suggestions on how to support bilingual children, particularly in the tween and teenage years. This is a tricky age to keep them motivated, as they are often immersed in the local majority language, and may not be interested in their minority language.