Απλοποίηση της γλώσσας• ναι ή όχι;

If this is all Greek to you (SORRY!), then do pop over here for the English version of why you shouldn’t dumb down your language for your kids. Μετάφραση – Μίλλη Σλαβίδου

Πως θα έπρεπε να μιλάμε στα παιδιά μας; Να ένα ζήτημα που βγαίνει και ξαναβγαίνει. Θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τις λεγόμενες μωρουδίστικες λέξεις, όπως τσιτσίκο για το κρέας και νάνι για τον ύπνο όταν είναι πολύ μικρά; Θα έπρεπε να απλοποιήσουμε τη γλώσσα καθ’ολη την παιδική ηλικία, και να αποφεύγουμε μέγαλες λέξεις, τα αποκαλούμενα λόγια ρήματα και άλλα πράγματα που θεωρούμε πολύ προχωρημένα και περίπλοκα; Με μια λέξη μόνο αποδίδουμε το νόημα, άρα να αποφεύγουμε τα συνώνυμα για να μην μπερδεύουμε τα παιδιά; Ποιο είναι το σωστό για την καλή ανάπτυξη και καλλιέργεια των παιδικών μυαλών;

Dumbing Down Language For Kids

How should we speak to our children? A question that comes up again and again. Should we use baby talk, words like din-dins for a meal and so on, when they are very small? Should we simplify matters during their childhood and avoid longer words and certain types of vocabulary that we regard as more advanced and therefore more complicated? Is one word enough to convey a meaning, or should we use synonyms? Does dumbing down language for kids help or hinder their development?

6 Back to School Moments

As the nights start drawing in, and the end of the holidays near, we turn our attention to the worst part of the school holidays. Getting ready to go back to school. Does any of this sound familiar?

How to Model Gender Equality to Your Kids

I’d like to think of myself as a feminist. I try, in my day to day life, to espouse feminist principles: I teach my three year old son about enthusiastic consent, I challenge everyday sexism when I encounter it, I maybe probably definitely talk my husband’s ear off about the sexism in the world.

I do have one teeny tiny problem though – my husband and I are both horrible horrible gender stereotypes. He likes comic books and superheroes, cars and bikes, mechanics, woodwork, sports, STEM subjects and steak. I like knitting, baking, sewing, frilly clothes, makeup, arts, writing, babies. My husband goes out to work and I stay at home.

How do you model gender equality  to your kids, when you live a gender stereotype?

How Do We Encourage Girls in STEM Careers?

STEM stands for Science, Technology, Engineering and Mathematics and it covers a large number of disciplines. STEM subjects are strongly male-dominated, both in the workplace and in our schools, and it is my firm belief that this needs to change.

Is Your Child Dreaming of the Stage?

‘Don’t you want to get a proper job’, is a sentence that children who pursue artistic careers often hear. It’s not a totally unreasonable question; parents want their kids to be happy, but we are also aware of the harsh realities of life, and worry that they won’t be able to pay the rent (if they ever move out!).
If your kids are dreaming of the stage, how do you balance enthusiasm and encouragement with caution and sensible advice?
The author of our upcoming book on #12Women of the Stage, Sarah Whitfield knows and understands both sides of this conundrum, and has some fantastic advice.